بانوان در حکومت جهانی امام زمان (عج) چه سهم و نقشی دارند؟

امروز بانوان همانند بسیارى از مردم به آینده مىاندیشند؛ به یک انقلاب جهانى و یک حکومت موعود، که چگونه در برابر قدرت هاى بزرگ غلبه پیدا مىکند! برنامههاى
او چیست؟ چه کسانى با او همکارى مىکنند و زنان در آن زمان چه نقشى دارند؟ دشمنانش چه کسانىاند و راز و رمز موفقیتش در گرو چیست؟ در این نوشتار به گوشه ای از
حضور زنان در حکومت عدل جهانی اشاره خواهیم داشت.

نقش زنان در دوران ظهور

الف) حضور پنجاه زن در بین یاران امام

اولین گروه از زنانى که به محضر امام زمان مىشتابند آنهایند که در آن ایّام مىزیسته اند و همانند دیگر یاران امام، علیه السلام، به هنگام ظهور در حرم امن الهى
به خدمت امام، علیه السلام، مىرسند. در اینباره دو روایت وجود دارد:

روایت اول: امّ سلمه ضمن حدیثى درباره علایم ظهور، از پیامبر روایت کرده است که فرمود:

یعوذ عائذ من الحرم فیجتمع الناس إلیه کالطّیر الوارده المتفرقه حتّى یجتمع إلیه ثلاث مأه و أربعه عشر رجلاً فیه نسوه فیظهر على کلّ جبّار و ابن جبّار..(۱)

در آن هنگام پناهنده اى به حرم امن الهى پناه مىآورد و مردم همانند کبوترانى که از چهار سمت به یک سو هجوم مىبرند به سوى او جمع مىشوند تا اینکه در نزد آن حضرت
سیصد و چهارده نفر گرد مىآیند که برخى از آنان زن مىباشند که بر هر جبار و جبار زاده اى پیروز مىشود.(۲)

روایت دوم: جابر بن یزید جعفى، ضمن حدیث مفصلى از امام باقر، علیه السلام، در بیان برخى نشانههاى ظهور نقل کرده که:

و یجیىء واللَّه ثلاث مأه و بضعه عشر رجلاً فیهم خمسون امراه یجتمعون بمکه على غیر میعاد قزعاً کقزع الخریف یتبع بعضهم و هىالآیه الّتى قال اللَّه: أینما تکونوا
یأت بکم اللَّه جمیعاً إنّ اللَّه على کلّ شىء قدیر..(۳)

به خدا سوگند، سیصد و سیزده نفر مىآیند که پنجاه نفر از این عده زن هستند که بدون هیچ قرار قبلى در مکه کنار یکدیگر جمع خواهند شد. این است معناى آیه شریفه:
هرجا باشید خداوند همه شما را حاضر مىکند. زیرا او بر هر کارى توانا است.

امام صادق فرمود: همراه قائم [آل محمد، صلى الله علیه و آله] سیزده زن خواهند بود. گفتم آنها را براى چه کارى مىخواهد؟ فرمود: به مداواى مجروحان پرداخته، سرپرستى
بیماران را به عهده خواهند گرفت. عرض کردم: نام آنها را بفرمایید. فرمود: قنواء دختر رشید هجرى، ام ایمن، حبابه والبیه، سمیه [مادر عمار یاسر]، زبیدهام خالد
احمسیّه، ام سعید حنفیه، صیانه ماشطه، ام خالد جهنّیه

ب) زنان آسمانى

دسته دوم چهارصد بانوى برگزیده هستند که خداوند براى حکومت جهانى حضرت ولىعصر، علیه السلام، در آسمان ذخیره کرده است و با ظهور آن حضرت به همراه حضرت عیسى، علیه السلام،
به زمین مىآیند.

ابوهریره از پیامبر، صلى الله علیه و آله، روایت کرده که:

ینزل عیسى بن مریم على ثمان ماه رجل و أربع مائه امرأه خیار من على الأرض و أصلح من مضى.

عیسىبن مریم به همراه هشتصد مرد و چهارصد زن از بهترین و شایستهترین افراد روى زمین فرود خواهد آمد.

آیا این زنان از امتهاى پیشین هستند یا امت اسلامى زمان پیامبر، صلى الله علیه و آله، و معصومین علیهم السلام؛ یا از دوران هاى مختلف؟ آنها از چه زمان و به چه
علت به آسمان برده شده اند و براى عهده دارى منصبى در حکومت حضرت مىآیند یا براى مسایل دیگر؟ اینها پرسشهایى است که این حدیث از آنها چیزى نمىگوید.

ج ) رجعت زنان

سومین گروه از یاوران حضرت بقیه الله علیه السلام، زنانى هستند که خداوند به برکت ظهور امام زمان آنها را زنده خواهد کرد و بار دیگر به دنیا رجعت خواهند نمود.
این گروه دو دسته اند: برخى با نام و نشان از زنده شدنشان خبر داده شده و برخى دیگر فقط از آمدنشان سخن به میان آمده است.

در منابع معتبر اسلامى نام سیزده زن یاد مىشود که به هنگام ظهور قائم آل محمد صلى الله علیه و آله، زنده خواهند شد و در لشکر امام زمان به مداواى مجروحان جنگى
و سرپرستى بیماران خواهند پرداخت.

طبرى در دلائل الامامه، از مفضلبن عمر نقل کرده که امام صادق علیه السلام فرمود:

همراه قائم [آل محمد، صلى الله علیه و آله] سیزده زن خواهند بود. گفتم آنها را براى چه کارى مىخواهد؟ فرمود: به مداواى مجروحان پرداخته، سرپرستى بیماران را
به عهده خواهند گرفت. عرض کردم: نام آنها را بفرمایید. فرمود: قنواء دختر رشید هجرى، ام ایمن، حبابه والبیه، سمیه [مادر عمار یاسر]، زبیدهام خالد احمسیّه، ام
سعید حنفیه، صیانه ماشطه، ام خالد جهنّیه. (۴)

دسته دوم چهارصد بانوى برگزیده هستند که خداوند براى حکومت جهانى حضرت ولىعصر، علیه السلام، در آسمان ذخیره کرده است و با ظهور آن حضرت به همراه حضرت عیسى، علیه السلام،
به زمین مىآیند

صیانه ماشطه در زمان حضرت موسى مىزیسته است و مادر عمار یاسر در ابتداى بعثت به شهادت رسید. حبابه در زمان على علیه السلام، و قنواء در زمان امام حسن و امام
حسین، علیه السلام، و بقیه در زمانهاى دیگر زندگى مىکرده اند.

این گروه سیزده نفرى رجعت خواهند کرد و خداوند براى قدردانى از آنها، به برکت امام زمان آنها را زنده خواهد کرد.

در این روایت امام صادق علیه السلام، از آن سیزده زن فقط نام نه نفر را یاد مىکند. در کتاب خصایص فاطمیّه(۵) به نام نسبیه، دختر کعبه مازینه، و در کتاب منتخب البصائر
به نام وتیره و أحبشیه اشاره شده است. (۶)

انقلاب جهانى موعود (علیه السلام)، چنان که از وعده ها و نامش هویداست، تحول عظیمى را در جهان ایجاد خواهد نمود و کل عالم را در زیر پرچم اسلام واقعى و تعالیم
حیات بخش آن قرار خواهد داد که در پى آن، جامعه زنان نیز از این تحول عظیم مستثنا نبوده و به جایگاه واقعى خویش برگردانده خواهد شد. و البته توجه به این نکته
ضروری است که اغلب احادیث مربوط به مهدویت در زمینه راه هاى مختلف اثبات امامت ایشان (علیه السلام)؛ حوادث قبل از ظهور و تحولات حین ظهور و پس از آن است. این
روایات از توضیح جزئیات تقسیم وظایف بین کارگزاران حضرت (علیه السلام) و نیز زن یا مرد بودن آنها و بسیارى امور دیگر ساکتند. 

پی نوشت:

۱٫ صدوق، محمد بن على بن الحسین، کمالالدین، ج ۲، ص۵۰؛ الطوسى، محمد بن الحسن،

الغیبه، ص ۴۷۶٫

۲٫ الهیثمى، نورالدین علىبن ابى بکر، مجمعالزوائد، ج ۷، ص۳۱۵؛ معجم احادیث الإمام

المهدى، ج ۱، ص ۵۰۰٫

۳٫ همان.

۴٫ الطبرى، محمد بن جریر، دلائل الامامه، ص ۳۱۴٫

۵٫ همان، ص ۲۶۰٫

۶٫ ریاحین الشریعه، ج ۵، ص ۴۱؛ به نقل از خصایص فاطمیه.

فراوری: محمدی   

بخش مهدویت تبیان

——————————————————————————–

منابع:

۱)     زنان در حکومت امام زمان علیه السلام، محمد جواد طبسی

۲)     سایت جامع فرهنگی مذهبی شهید آوینی

۳)     سایت اسلام پدیا 

به نقل از/ http://article.tebyan.net/274957/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C

درباره خادم پايگاه

به نام خداي امام و شهدا. اسمم محمد حسنيه. تاريخ تولدم، سي و يك خرداد هزار و سيصد و شصت و هشته. يعني دقيقا هيوده روز بعد از رحلت امام به عرش سفر كرده به دنيا اومدم!. خودم كه فكر ميكنم خداوند منو به خاطر خدمت به نايب امام زمانم، امام خامنه اي به اين دنيا فرستاده. نابينام. لیسانس تاریخ از دانشگاه پيام نور شهرستان اوز استان فارس. از اونجايي كه عشقم امام و شهدا و رهبر قهرمان، بصير، صبور و ابلفضليم امام خامنه اي بوده و هست، تصميم به انتخاب اين رشته ي دانشگاهي گرفتم و الآن هم تو اين پايگاه در خدمت شمام. من هميشه اين احساس رو داشته و دارم كه اگه ما تاريخو بخونيم و به ديگران هم ياد آور بشيم، ميتونيم جواب خيلي از مسؤوليتها، از جمله داشتن تعهد نسبت به حفظ ارزشها و پاسداري از اين انقلاب عزيز، كه حاصل خون شهداي عزيز‌مون و خون دلهاي بهترين مردم تاريخ بشريته، يعني مردم تاريخساز و حماسه آفرين ايران سربلند رو بديم. اميدوارم تو انجام اين وظيفه، به ياري خدا و تلاش فردي خودم، به علاوه ي ديدگاه هاي مصلحانه ي شما بازديد كننده هاي فهيم و باشور و شعور موفق باشم... راه های ارتباط با این کمترین: ایمیل: mohammad.hassani90@gmail.com شماره ی تماس: 09175586066 آیدی اسکایپ: mohammad.hassani68 ما همان نسل جوانيم كه ثابت كرديم، در ره عشق، جگردارتر از صد مرديم. هر‌كجا بوي خميني به سر افتد ما را، دور سيد علي خامنه اي ميگرديم...
این نوشته در پيام ولايت, حرف دل, سياسي, علمي, فرهنگي, متفرقه, مذهبي, مهدويت, نقد ارسال و , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.
101 بازدید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدهای هفته

مطالب پربازدید