لطفا باهم بخوانیم و تفکر درست داشته باشیم. متن کامل لایحه قانون حمایت از حقوق معلولین

سلام علیکم
هم کشوری ها هم پایگاهی ها بازدید کنندگان پیشه وران کشاورزان صنعت گران کارمندان همه و همه امیدوارم حالتان خوب باشد. انشاالله.
همانطور که شاید اطلاع داشته باشید چند روزی است که بحث در باره تصویب لایحه قانون حمایت از حقوق معلولین توسط هیات دولت محترم در محافل و انجمنهای معلولین سراسر کشور رونق گرفته و بحث داغ این روزهای معلولین است. به درخواست دست اندرکاران این اصلاحیه قانون که دوستان دلسوز و زحمت کش ما در گروه های مختلف معلولین هستند مبنی بر اینکه تمام معلولین سطح کشور این متن رو مطالعه کنند و نظرات خود را به انجمنهای مربوطه اعلام کنند تا در ارسال و بازخورد آن به دولت و مجلس در این لایحه لحاظ گردد، براین اساس متن کامل این لایحه رو برای مطالعه بازدید کنندگان و تشکلهای مرتبط با معلولین قرار می دهم امیدوارم با دقت و در اسرع وقت مطالعه گردد و نظرات خود را به انجمنها و تشکلهای مرتبط انتقال دهند. خواهشمند است که تشکلها و انجمنها در این باره پیش قدم بوده و جلسات تخصصی با حضور معلولین و مسؤولین مربوطه برگزار نمایند.
این متن را داغ داغ یکی از دوستان دو روز پیش برایم ارسال کردند ولی بدلیل مشغله قرعه کشی مسابقه نتوانستم تا الآن آن را قرار دهم

لایحه جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت
فصل اول – کلیات
ماده ۱-تعاریف:
الف،:فرد دارای معلولیت: در این قانون به کسی اطلاق می گردد که بر اساس طبقه بندی های بین المللی انواع معلولیت با تأیید کمیسیون پزشکی – توانبخشی تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور در اثر اختلال و آسیب جسمی، حسی، ذهنی، روانی و یا توام، با محدودیت قابل توجه و مستمر در فعالیتهای روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی مواجه است.
تبصره:چگونگی تشکیل کمیسیونهای پزشکی – توانبخشی تعیین نوع و شدت معلولیت و صدور کارت هوشمند معلولیت برای فرد دارای معلولیت، براساس آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‎های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ب- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
پ- سازمان: سازمان بهزیستی کشور
ت- دستگاههای مشمولی:کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ) قانون مدیریت خدمات کشوری، قوه قضائیه، قوه مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان و سازمانها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها و کلیه سازمانها و شرکتهایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین میگردد.
فصل دوم –مناسب سازی، دسترس پذیری و تردد و تحرک
ماده ۲-کلیه دستگاههای مشمول مکلفند ضمن رعایت کلیه ضوابط و استانداردهای دسترسی پذیری ساختمانها و تأسیسات برای افراد دارای معلولیت در طرح های آتی و در دست تهیه خود، ساختمانها و تأسیسات فعلی تحت پوشش خود را بر اساس برنامه ریزی و هدف گذاری معین و با پیش بینی بودجه مشخص سالانه، تا سال ۱۴۰۴ مناسب سازی کنند.
ماده ۳-شهرداریها مکلفند از صدور پروانه احداث، بازسازی و یا پایان کار برای ساختمانها و اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمع های تجاری، اداری، درمانی و آموزشی که ضوابط و استانداردهای مصوب دسترس پذیری افراد دارای معلولیت را رعایت نکرده باشند، خودداری و در احداث و بازسازی معابر عمومی مناسب سازی نمایند.
ماده ۴-دستگاه های متولی صدور مجوز مکلفند، ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت و استانداردهای مناسب سازی را در شرایط و الزامات صدور مجوز لحاظ نمایند.
ماده ۵-وزارت راه و شهرسازی موظف است در کلیه طرح های آماده سازی و اجرای مجتمع های مسکونی به صورت انبوه و نیز طراحی و اجرای شهرهای جدید، ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت را رعایت نماید.
ماده ۶-به منظور سیاستگذاری، برنامه ریزی اجرایی، نظارت بر امر مناسب سازی و ایجاد بانک جامع اطلاعات مناسب سازی در کشور ستاد هماهنگی مناسب سازی کشور به ریاست وزیر کشور ایجاد می شود. ترکیب اعضا و شرح وظایف ستاد یاد شده و نحوه نظارت و پیگیری مناسب سازی طبق آیین نامه ای است که بنا به پیشنهاد وزارت کشور با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران میرسد.
ماده ۷-وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری ها موظفند، حسب مورد نسبت به مناسب سازی ودسترسی پذیری کلیه پایانه‎ها، ایستگاهها، تاسیسات، سامانه ها و ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری، منطبق با استانداردهای بین المللی
دسترسی پذیری سامانه‎های حمل و نقل عمومی برای دسترسی افراد دارای معلولیت، اقدام و امکان بهره مندی این افراد از ناوگان حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی را فراهم نمایند و کارکنان خود را جهت همیاری علمی و صحیح با مسافرین دارای معلولیت، آموزش دهند.
تبصره ۱-شهرداریها مکلفند، جهت امکان تردد افراد دارای معلولیت های شدید، سامانه های حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت را با تجهیز ناوگان خودروهای مناسب سازی شده ایجاد نمایند. دولت مکلف است در تشکیل این سامانه ها به شهرداریهای فاقد اعتبارات لازم، کمک نماید.
تبصره ۲-استفاده افراد دارای معلولیتهای شدید از سامانه های حمل ونقل ریلی و اتوبوس رانی درون شهری دولتی رایگان و استفاده این افراد از سامانه های برون شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی نیم بهاء است.
ماده ۸-وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است تسهیلات لازم برای مناسب سازی خودروهای افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور را تامین نماید.
فصل سوم – خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی:
ماده ۹- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی را به گونه ای تامین نماید که شامل خدمات توانبخشی – پزشکی مورد نیاز این افراد باشد.
ماده ۱۰-سازمان بهزیستی مکلف است وسایل و تجهیزات توانبخشی و فناوریهای کمک زیستی تسهیل کننده زندگی افراد دارای معلولیت را با رعایت استانداردهای لازم و با اولویت تأمین از تولیدات داخلی با بهای مناسب و منطبق با توان خرید مصرف کنندگان، در اختیار آنان قرار دهد.
ماده ۱۱-سازمان بهزیستی مکلف است نسبت به حمایت از نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت به ویژه افراد دارای معلولیت های اعصاب و روان، کم توانان ذهنی، جسمی – حرکتی شدید و افراد دچار معلولیتهای چندگانه در کانون خانواده از طریق ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به خانوادهها به منظور همیاری صحیح آنان با افراد دارای معلولیت و پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام نماید.
میزان این کمک متناسب با نوع و شدت معلولیت فرد دارای معلولیت، تعداد این افراد در هر خانواده و براساس هزینه های متعارف نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت و متناسب با تورم، تعیین و پرداخت میشود.
تبصره ۱-اعتبارات مورد نیاز اجرای این ماده، هر ساله توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، پیش بینی و در بودجه سالانه سازمان بهزیستی منظور می شود.
فصل چهارم – امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی
ماده ۱۲-وزارتخانه های ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، نسبت به اختصاص سهمی عادلانه و متناسب به افراد دارای معلولیت و کمک هزینه به بخش عمومی غیر دولتی ارائه دهنده خدمات ورزشی به افراد دارای معلولیت از بودجه ورزش و امور فرهنگی، هنری و تفریحی کشور اقدام نمایند.
ماده ۱۳-وزارت ورزش و جوانان مکلف است با اولویت طراحی فراگیر اماکن و تاسیسات ورزشی در کنار سایر افراد، نسبت به توسعه مراکز و تاسیسات ورزشی اختصاصی فعالیت های ورزشی و حمایت از مسابقات و جشنوارههای ورزشی افراد یاد شده (معلولین ) اقدام نماید.
ماده ۱۴-استفاده افراد دارای معلولیت از مراکز، تأسیسات و خدمات ورزشی دستگاههای دولتی و شهرداریهای کشور با اولویت کارکنان متبوع، رایگان است.
ماده ۱۵-وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است به منظور استفاده برابر نابینایان و ناشنوایان از محصولات تصویری با تخصیص اعتبارات لازم از تولید فناوری توصیف تصاویر) فیلمها برای افراد نابینا و زیرنویسی این محصولات برای افراد ناشنوا و نیز تجهیز سالنهای نمایشی به فناوریهای کمکی مذکور حمایت به عمل آورد.
ماده ۱۶-سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است با پیش بینی منابع مالی مورد نیاز نسبت به تدوین و ابلاغ سیاستهای حمایتی و اجرایی توسعه تورهای گردشگری برای افراد دارای معلولیت اقدام نماید.
ماده ۱۷-وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است از محل اعتبارات مصوب سالانه خود، بودجه مورد نیاز تولید و انتشار کتب و نشریات بریل، گویا، چاپ درشت و در قالب های الکترونیک برای افراد نابینا و چاپ و انتشار کتاب و نشریات تخصصی مورد نیاز افراد دارای معلولیت و همچنین ایجاد پایگاههای اطلاع رسانی تخصصی این افراد را تخصیص دهد. هم چنین وزارت مذکور موظف است ضمن رعایت حقوق مالکیت معنوی ناشرین، با اتخاذ تدابیر تشویقی، ناشرین را به در دسترس نهادن نسخ الکترونیکی آثار خود جهت استفاده نابینایان و کم بینایان ترغیب نماید.
ماده ۱۸-مراجع نشر قوانین، مقررات، بخشنامهها، دستورالعملها و اقدامات و تصمیمات قوای سه گانه و نهادهای عمومی مکلفند، موارد یادشده را حداقل در یکی از اشکال بریل، گویا، چاپ درشت یا قالبهای الکترونیکی، در دسترس افراد دارای معلولیت قرار دهند.
ماده ۱۹-وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است استانداردهای دسترس پذیری به دیدارگاه های مجازی را برای فناوریهای کمکی نابینایان و کمبینایان تدوین و بر رعایت آن از سوی دستگاه های اجرایی نظارت نماید.
ماده ۲۰-سازمان بهزیستی با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش و پرورش استثنائی موظف است امکان دسترسی برابر و بدون تبعیض کودکان دارای معلولیت به مراکز آموزش پیش دبستانی و مهد کودکها در کنار همسالان فاقد معلولیت آنان را فراهم نماید. همچنین امکان آموزش کودکان زیر شش سال دارای معلولیتهای شدید و حاد یادگیری کمتوان ذهنی و معلولیتهای چندگانه را که امکان آموزش در مراکز تلفیقی را ندارند در مراکز خاص آموزشی از طریق حمایت از بخش غیردولتی یا راسا فراهم نماید.
تبصره ۱-سازمان بهزیستی مکلف است نسبت به پرداخت کمک هزینه آموزش کودکان دارای معلولیت در مهدهای کودک و مراکز آموزش پیش دبستانی اقدام نماید. میزان کمک هزینه مذکور هر سال توسط کارگروهی متشکل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تعیین و اعتبارات مورد نیاز آن در بودجه سالانه سازمان منظور می شود.
ماده ۲۱-وزارت آموزش و پرورش مکلف است با ایجاد بستر لازم، امکان تحصیل رایگان دانش آموزان معلول از مقطع ابتدایی تا پایان مقطع آموزش متوسطه، هنرستان و کار و دانش، در مدارس عادی و در کنار دانش آموزان فاقد معلولیت را فراهم نماید.
ماده ۲۲-وزارت آموزش و پرورش مکلف است امکان تحصیل رایگان دانش آموزان دارای معلولیت جسمی را که بر اساس تشخیص کارشناسان ارزیاب سازمان آموزش و پرورش استثنائی بر اثر نوع و شدت معلولیت یا مواجهه با معلولیتهای چندگانه، قادر به تحصیل در محیطهای آموزش عادی نیستند در مراکز آموزشی استثنائی دولتی تأمین نماید.
ماده ۲۳-سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور مکلف است کلیه پشتیبانی های تخصصی از دانش آموزان دارای معلولیت از جمله تأمین معلمین رابط، وسایل کمک آموزشی متناسب با معلولیت هر دانش آموز و تأمین منابع آموزشی قابل استفاده دانش آموزان دارای معلولیت حسی را تأمین نماید.
ماده ۲۴-سازمان بهزیستی مکلف است خدمات و وسایل توانبخشی مورد نیاز کودکان دارای معلولیت را از بدو بروز معلولیت خود ، در اختیار آنان قرار دهد.
ماده ۲۵-وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمانها و مؤسسات وابسته به شهرداریها و سایر موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی، مکلفند ضمن ایجاد فرصتهای برابر بهره مندی کودکان و نوجوانان دارای معلولیت از خدمات و برنامه های پرورشی و فرهنگی خود، از تولید منابع آموزشی فوق برنامه، بازی های فکری، کتاب و نشریات ویژه کودکان و نوجوانان در اشکال قابل دسترس برای کودکان و نوجوانان دارای معلولیتهای حسی و همچنین محصولات فرهنگی منطبق با نیازهای ویژه کودکان و نوجوانان دارای معلولیت، حمایت به عمل آورند.
ماده ۲۶-افراد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می توانند با معرفی سازمان بهزیستی از آموزش عالی رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارت خانه های آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاههای دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی بهر مند گردند.
تبصره ۱-آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۲۷-سازمان بهزیستی مکلف است با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و دانشگاهها و مراکز آموزش عالی تابعه وسایل آموزشی مورد نیاز دانشجویان دارای معلولیت و تامین منابع و مواد آموزشی دانشجویان دارای معلولیتهای حسی در اشکال قابل استفاده این دانشجویان را تأمین نماید. اعتبار مورد نیاز این ماده در بودجه سالانه دستگاههای مربوطه پیش بینی خواهد شد.
ماده ۲۸-تا زمان تحقق مطلوب روند مناسب سازی و دسترس پذیری ساختمان ها، تأسیسات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مکلفند حداکثر تسهیلات و همیاریهای لازم را جهت آموزش و پژوهشهای دانشجویان دارای معلولیت، ارائه نمایند.
ماده ۲۹-وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، مکلفند حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون، دستورالعمل ارائه حمایتهای جبرانی به دانشجویان دارای معلولیت را شامل ساماندهی چگونگی برگزاری امتحانات و آزمون‎ها، برخورداری آنان از دستیاران تحقیقاتی و پژوهشی استفاده از کار دانشجویی) و چگونگی استفاده از امتیازات و تسهیلات رفاهی توسط دانشجویان دارای معلولیت را تدوین و به کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ابلاغ نمایند.
ماده ۳۰-وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مکلفند ضمن نظارت بر جذب بدون تبعیض متخصصین دارای معلولیت در هیئتهای علمی و پژوهشی با اعطای بورسهای تحصیلی و مطالعاتی داخلی و خارج از کشور از ارتقاء سطح علمی افراد دارای معلولیت حمایت به عمل آورند.
ماده ۳۱- یکی از فرزندان اولیایی که خود دارای معلولیت بوده هر دو یا یکی از آن ها دارای معلولیت باشد) و یا یکی از فرزندان آنها دارای معلولیت باشد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می باشد.
ماده ۳۲-مشمولانی که با معلولان اناث دارای معلولیت جسمی – حرکتی ازدواج کنند به صورت موقت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می شوند و پس از گذشت ده سال از استمرار ازدواج آنها، معافیت موقت به معافیت دائم تبدیل می شود.
فصل پنجم – کارآفرینی و اشتغال:
ماده ۳۳-وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان بهزیستی، صندوق فرصت های شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران برساند.
ماده ۳۴-کارفرمایان بخش غیردولتی که افراد دارای معلولیت جویای کار را در مراکز کسب و کار خود استخدام کنند با رعایت شرایط زیر از یارانه حقوقودستمزدافراددارایمعلولیتشاغلاستفادهخواهندکرد؛
۱-مدت قرارداد استخدامی کارفرما با فرد دارای معلولیت شاغل حداقل یک سال باشد.
۲-حقوق و دستمزد فرد دارای معلولیت شاغل بر اساس مصوبات شورای عالی کار و سایر قوانین و مقررات مربوط به طور کامل از سوی کارفرما پرداخت شود.
۳- سایر مزایای قانونی تصریح شده در قانون کار (مزایای رفاهی کارگران) به فرد دارای معلولیت شاغل – پرداخت شود
تبصره ۱- منظور از فرد دارای معلولیت جویای کار در این قانون، فرد معلولی است که توانایی انجام کار داشته و مهارت ها و آموزشهای لازم برای اشتغال را کسب نموده باشد.
تبصره ۲-منظور از یارانه حقوق و دستمزد، عبارت است از پرداخت حداکثر ۵۰٪حقوق و دستمزد ماهانه فرد دارای معلولیت شاغل با توجه به نوع معلولیت از محل برنامه اعتباراتی که ذیل ردیف اعتباری وزارت در قوانین بودجه سنواتی درج می گردد.
تبصره ۳-یارانه حقوق و دستمزد برای هر فرد دارای معلولیت شاغل در بخش غیردولتی تا پنج سال قابل پرداخت می باشد.
تبصره ۴-آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
ماده ۳۵-کارفرمایانی که در مراکز کسب و کار خود، افراد دارای معلولیت جویای کار را استخدام نمایند، مشروط بر آن که مدت قرارداد استخدامی آنان با فرد دارای معلولیت شاغل حداقل یک سال باشد – با توجه به تعداد افراد دارای معلولیتی که استخدام کردهاند، از مشوق‎های مالیاتی برخوردار و از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد دارای معلولیت جذب شده معافند، هم چنین افراد دارای معلولیتی که به صورت خود اشتغالی یا در کارگاههای اشتغال خانگی مشغول به کار می باشند، حسب مورد از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایا خویشفرما معاف می شوند. حق بیمه سهم کارفرمایی یا خویش فرمایی این گونه افراد توسط دولت تأمین و پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱-آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۳۶-کارفرمایانی که افراد دارای معلولیت را جذب نمایند. از سرانه وام خوداشتغالی بر اساس سیاستهای هزینهای شورای عالی اشتغال بهره مند خواهند شد.
تبصره ۱-برخورداری از هر یک از امتیازات موضوع این ماده به تناسب شدت معلولیت و تعداد افراد دارای معلولیت بکار گرفته شده، در کارگروهی متشکل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تعیین خواهد شد.
ماده ۳۷-کلیه دستگاه های مشمول، مکلفند حداقل پنج درصد مجوزهای استخدام نیروی انسانی خود را شامل رسمی، پیمانی، قراردادی و سایر عناوین مشابه) به افراد دارای معلولیت واجد شرایط و دارای توانمندی کار در پستهای مشمول مجوزهای مذکور اختصاص دهند
ماده ۳۸-سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مکلف است راساً یا با جلب مشارکت بخش غیردولتی، اقدام به پذیرش کارآموزان دارای معلولیت نموده و از طریق مناسب سازی و توسعه مراکز موجود و یا تاسیس آموزشگاهها و مراکز آموزش مهارت های فنی و حرفه ای افراد دارای معلولیت اقدام نموده و ضمن ارایه حمایت های لازم و تأمین تجهیزات تخصصی مهارت آموزی متناسب با شرایط کارآموزان دارای معلولیت، یارانه آموزشی این افراد را در بودجه سنواتی خود منظور و پرداخت نماید. همچنین این سازمان مکلف است به منظور تأمین کیفیت و بازدهی مطلوب آموزشهای فنی و حرفه ای افراد دارای معلولیت، با اخذ مشاورههای تخصصی سازمان و سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور استانداردها و نظام نامه جامع آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای کارآموزان دارای معلولیت را تدوین و به مراکز موضوع این ماده ابلاغ نماید.
ماده ۳۹-وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در راستای ایجاد اشتغال برای افراد دارای معلولیت و حفظ ایمنی این افراد حین کار، خدمات زیر را با همکاری سازمان های ذیربط ارائه دهد:
۱-صدور مجوز ایجاد مراکز کاریابی، خدمات کارآفرینی و مشاوره های شغلی ویژه افراد دارای معلولیت.
۲-ایجاد بانک اطلاعات جامع کارآفرینی و اشتغال افراد دارای معلولیت.
۳-طراحی، تدوین و تنظیم آیین نامههای حفاظت، ایمنی و بهداشت کار ویژه شاغلین دارای معلولیت با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،
ماده ۴۰-سازمان بهزیستی موظف است با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و سازمانهای مردم نهاد به منظور توانبخشی حرفهای، توانمند سازی و اشتغال حمایتی افراد دارای معلولیتی که به دلیل نوع و شدت معلولیت یا آسیب مندی از معلولیت های چندگانه، قادر به کار در محیط های کسب و کار عادی نیستند، نسبت به گسترش کارگاه های آموزشی، حمایتی و تولیدی افراد دارای معلولیت و ارایه خدمات توانبخشی حرفه ای برای آنان اقدام نماید.
فصل ششم- مسکن:
ماده ۴۱- وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاههای دخیل در حمایت از ایجاد مسکن، مکلفند، متناسب با ارایه تسهیلات و اقدامات حمایتی از سازندگان واحدهای مسکونی اعم از انبوه سازان، تعاونی ها و بخش خصوصی، تعهد لازم برای اختصاص حداقل ) واحدهای مسکونی احداثی به افراد دارای معلولیت فاقد مسکن با اولویت زوج های دارای معلولیت) به صورت ارزان قیمت و مناسب سازی شده با معرفی سازمان بهزیستی را توسط سازندگان مذکور، اخذ و بر اجرای آن نظارت نمایند.
تبصره ۱-نظام بانکی کشور مکلف است تسهیلات اعتباری بلند مدت مسکن حمایتی موضوع این ماده را برای یک بار با نرخ سود تأمین و به افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان و یا تعاونی ها و موسسات خیریه مورد تأیید سازمان اختصاص دهد. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت مابه التفاوت نرخ سود و نرخ سود مصوب نظام بانکی را بر اساس مطالبه سالانه بانک مرکزی در قانون بودجه سالانه منظور خواهد نمود.
ماده ۴۲- سازمان ملی زمین و مسکن موظف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد دارای معلولیت فاقد مسکن را به صورت اجاره بلندمدت) تامین و در اختیار افراد مذکور و یا تعاونیها و مؤسسات خیریه ای که برای آنان مسکن احداث می نمایند، قرار دهد.
ماده ۴۳-افراد دارای معلولیت از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، آماده سازی زمین، عوارض نوسازی و همچنین حق انشعابات آب، برق، گاز و دفع فاضلاب منطبق با الگوی مسکن مصوب شهر یا منطقه معاف می باشند.
تبصره ۱-استفاده از تسهیلات موضوع این ماده صرفاً برای یک بار مجاز است.
تبصره ۲-وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی موظفند اعتبار مورد نیاز موضوع این ماده را هر ساله به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پیشنهاد، تا در قوانین بودجه سالانه پیش بینی شود.
فصل هفتم – فرهنگ سازی و ارتقای آگاهیهای عمومی:
ماده ۴۴-وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان بهزیستی نسبت به تولید برنامههای رادیویی، تلویزیونی و هنری در سطح ملی و استانی با موضوع ترویج نگرش صحیح اجتماعی در خصوص معلولیتها و افراد دارای معلولیت و آموزش های پیشگیرانه از بروز معلولیت اقدام نمایند.
ماده ۴۵-سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل دو ساعت از برنامه های خود را در هفته در زمان مناسب به برنامه‎های سازمان بهزیستی و آشنایی مردم با توانمندیهای افراد دارای معلولیت اختصاص دهد و نسبت به زیرنویسی فیلمها و برنامه‎های شبکه‎های مختلف سیما، استفاده از رابط ناشنوایان و نیز پخش توصیف شنیداری فیلمها جهت افراد نابینا اقدام نماید.
ماده ۴۶-وزارت آموزش و پرورش مکلف است جهت آشنایی دانش آموزان با حقوق و توانمندیهای افراد دارای معلولیت دروسی را با محتوای آموزشی حقوق این افراد علائم و نمادهای انواع معلولیت و نشانههای شهری مربوط به افراد دارای معلولیت را در محتوای آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی دانش آموزان پیش بینی نماید.
ماده ۴۷-دستگاههای اجرایی مکلفند، متناسب با موضوع فعالیت خود، شیوه ارائه صحیح خدمات به افراد دارای معلولیت را با کسب نظر و مشاوره سازمان بهزیستی و تشکلهای مردم نهاد افراد دارای معلولیت، به کارکنان خود و با پیش بینی بودجه لازم، آموزش دهند.
ماده ۴۸-وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، شهرداریهای کشور و سایر سازمانها و نهادهای دارنده سالنهای نمایش فیلم، مکلفند بدون اخذ هزینه، امکان نمایش تیزرهای آموزشی در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت و چگونگی تعامل با این افراد را که توسط سازمان بهزیستی و یا تحت نظارت آن سازمان تهیه شده است فراهم آورند.
ماده ۴۹-مرکز آمار ایران مکلف است با اخذ معیارها و شاخص های تخصصی سازمان بهزیستی در سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن به نحوی عمل نماید که جمعیت افراد دارای معلولیت به تفکیک نوع معلولیت مشخص گردد. آمار و اطلاعات تخصصی استخراج شده جهت برنامه‎ریزی‎های لازم در مدیریت امور افراد دارای معلولیت در اختیارسازمان های ذیربط قرار می گیرد.
فصل هشتم –حمایتهایقضاییوتسهیلاتمالیاتی:
ماده ۵۰-مراجع قضایی مکلفند هنگام نصب قیم برای افراد کم توان ذهنی و مبتلایان به بیماریهای روانی مزمن نظر سازمان بهزیستی را اخذ کنند. در مواردی که فرد واجد شرایطی برای پذیرش قیم وجود نداشته باشد یا این صمت را نپذیرد دادگاه مکلف است سازمان بهزیستی را به عنوان قیم تعیین کند.
ماده ۵۱-سازمان بهزیستی مکلف است در پروندههایی که اعمال و اجرای این قانون و نیز کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و مقررات دیگر، حقوق جمعی این افراد تضییع شده است. موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کند.
ماده ۵۲-سازمان بهزیستی مکلف است حسب درخواست فرد دارای معلولیت یا در مواقع مقتضی قیم وی، در پروندههایی که حق فرد دارای معلولیت به دلیل معلولیت به تشخیص سازمان یاد شده، مورد تعرض قرار گرفته یا چنین ادعایی مطرح است، در دادگاه مربوطه شرکت نموده و به عنوان نماینده فرد دارای معلولیت با رعایت ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی محسوب شود.
ماده ۵۳-کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران قوه قضائیه، مکلفند علاوه بر الزامات مندرج در قوانین مربوط، موارد استفاده افراد دارای معلولیت از وکیل معاضدتی را به کلیه پروندههای مطروحه این گونه افراد در مراجع قضایی یا شبه قضایی تعمیم دهند.
ماده ۵۴-صد در صد هزینه های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احداث و تجهیز و توسعه و مناسب سازی کلیه مراکز توانبخشی، نگهداری و مراقبتی، حرفه آموزی، آموزشی، کارآفرینی، رفاهی و مسکن مورد نیاز افراد دارای معلولیت که مجوز فعالیت از سازمان بهزیستی را کسب نموده با تایید آن سازمان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی خواهد بود.
ماده ۵۵-صد در صد حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات افراد دارای معلولیت خیلی شدید و هشتاد درصد حقوق و مزایایا دستمزد مشمول مالیات افراد دارای معلولیت شدید و شصت درصد حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات افراد دارای معلولیت متوسط تا میزان و سقف سالانه مقرر از پرداخت مالیات معاف می باشد.
ماده ۵۶-پنجاه درصد حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید مادامی که مسئولیت پرداخت هزینه های مترتب بر معلولیت فرد بر عهده اولیاست از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. گواهی تأیید نوع و شدت معلولیت افراد مشمول این ماده از سوی کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سازمان بهزیستی ارائه خواهد شد.
تبصره۱۔آییننامهاجرایی اینمادهتوسطوزارتاموراقتصادیوداراییو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف شش ماه پس از
لازم الاجراء شدن قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
فصل نهم – معیشت و تسهیلات اداری:
ماده ۵۷-دولت موظف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیتهای بسیار شدید و شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در بودجه سالانه کل کشور منظور نماید تا از طریق سازمان بهزیستی کشور به افراد دارای معلولیت پرداخت شود.
تبصره ۱ – بانوان کارمند دارای معلولیت، بانوان کارمند همسر فرد دارای معلولیت و یا دارای فرزند دارای معلولیت، به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان، از تسهیلات مقرر در قانون خدمت نیمه وقت بانوان و اصلاحات بعدی آن با استفاده از حقوق و مزایای کامل بهره مند خواهند شد و در صورتی که فرزند دارای معلولیت فاقد مادر باشد، پدر یا سرپرست قانونی وی و شاغلین مرد دارای همسر دارای معلولیت به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل ( به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی، با یک چهارم کسر ساعات کار هفتگی از حقوق و مزایای کامل استفاده خواهد نمود.
ماده ۵۸-سازمان بهزیستی موظف است نسبت به ارائه خدمات مددکاری، مشاوره ای و مراقبتی به افراد دارای معلولیت به ویژه زوج های دارای معلولیت اقدام نماید.
ماده ۵۹-دستگاههای مشمول مکلفند ساعات کار روزانه شاغلین دارای معلولیت های شدید و خیلی شدید را حداکثر دو ساعت در روز کاهش دهند.
تبصره ۱-اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای این ماده توسط سازمان بهزیستی هر ساله به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور جهت پیش بینی در بودجه سالانه اعلام خواهد شد.
فصل دهم – پیشگیری از بروز معلولیت:
ماده ۶۰-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه جامع پیشگیری و کاهش بروز معلولیت را تدوین و اجرا نماید.
ماده ۶۱-وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، بستههای آموزشی پیشگیری از بروز معلولیتهای قابل اجتناب را برای خانواده ها و سایر گروههای هدف اجتماعی تدوین کرده و به صورت رایگان در اختیار آنان قرار دهد. هم چنین این وزارتخانه مکلف است از طریق شبکه خانه های خانوادههای ساکن روستا و مناطق دورافتاده را در این زمینه آموزش دهد.
ماده ۶۲-سازمان بهزیستی مکلف است نسبت به آموزش پیشگیریهای لازم به والدین دارای معلولیتی که نوع معلولیت آنان مبین احتمال بروز این معلولیت در فرزندان آنهاست اقدام نماید.
فصل یازدهم – شورای هماهنگی امور افراد دارای معلولیت
ماده ۶۳-به منظور هماهنگی بین دستگاههای مشمول و در راستای فراهم شدن زمینه اجرای این قانون و نظارت بر حسن اجرای آن، شورای هماهنگی امور افراد دارای معلولیت با ترکیب زیر تشکیل می شود:
۱- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رییس شورا)
۲-رییس سازمان بهزیستی کشور ( دبیر شورا)
۳-وزیر راه و شهرسازی یا معاون ذیربط
۴-وزیر آموزش و پرورش یا معاون ذیربط
۵-وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری یا معاون ذیربط
۶-وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاون ذیربط
۷-وزیر صنعت، معدن و تجارت یا معاون ذیربط
۸-وزیر کشور یا معاون ذیربط
۹-رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا معاون ذیربط
۱۰-معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا معاون ذیربط –
۱۱-نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضائیه
۱۲-رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران یا معاون ذیربط
۱۳-پنج نفر از نمایندگان افراد دارای معلولیت کشور به انتخاب شبکه های ملی تشکل های مردمنهاد بر حسب گروههای اصلی افراد دارای معلولیت کشورشامل نابینایان، ناشنوایان، افراد دارای معلولیت جسمی – حرکتی، افراد کم توان ذهنی و مبتلایان به اختلالات روانی مزمن که تا زمان ایجاد شبکه های مذکور، انجمن های ذی ربط عهده دار این وظیفه خواهند بود)
۱۴-سه نفر از کارشناسان برجسته امور افراد دارای معلولیت کشور با معرفی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

درباره عباس بهرامی

به نام خدا عباس بهرامی مربی نابینایان در استان لرستان.
این نوشته در حرف دل, سياسي, فرهنگي, متفرقه ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.
104 بازدید

2 پاسخ به لطفا باهم بخوانیم و تفکر درست داشته باشیم. متن کامل لایحه قانون حمایت از حقوق معلولین

 1. علیرضا ایزدی می‌گوید:

  عرض سلام خدمت شما آقای بهرامی.
  اول که بابت قرار دادن این مطلب تشکر میکنم.
  من که خیلی صاحبنظر نیستم، و نظر خاصی هم ندارم. یعنی نقد خاصی ندارم.
  فقط امیدوارم که معلولان به طور کامل به حق خودشون برسن، ولی تبعیضی اتفاق نیفته.
  که اگه تبعیض قائل بشن، صرف نظر از اشکالهای دینیش، یه هو دیدین مردم سالم دارن خودشون رو معلول میکنن!
  حالا نظرم راجع به لایحه:
  اول که از اون عبارت “در زمان مناسب” تو ماده ۴۵ که درباره صدا و سیما بود خوشم اومد. اگه این رو قید نمیکردن احتمالا شبکههای صدا و سیما برنامههای ساعت ۲ تا ۴ صبح خودشون رو به معلولین اختصاص میدادن!
  من خودم که از فصل چهارم خوشم میاد و امیدوارم اجرایی بشه.
  بعد هم که بعضی از مادههاش رو نفهمیدم چی میگن! آخه معمولا در خوندن این جور متون حواسم هی پرت میشه و فقط جهتی پایین رو میزنم و میذارم خط رو بخونه و بدون توجه به محتواش میرم خط بعدی!
  امیدوارم هرچه سریعتر این لایحه اجرایی بشه و معلولین از شرایط مناسب و مساوی با افراد عادی برخوردار بشن. پیروز و موفق باشید. یا حق.

 2. عباس بهرامی می‌گوید:

  سلام آقای ایزدی اتفاقا این قانون برای شما جوانان است. شما باید به این قانون توجه کنید و آن را نقد کنید چون با آینده شما مرتبط است. ما هم امیدواریم این قانون سالم و کامل اجرا شود. انشاالله.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدهای هفته

مطالب پربازدید